Tietosuojaseloste

Tämä on Framillen verkkokaupan eli Tmi Pia Majavan (2837175-1) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.5.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Pia Majava
Kirjurinkatu 48, 03600 Karkkila
info@framille.fi
p. 044 242 4444 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Pia Majava, info@framille.fi, p. 044 242 4444

3. Rekisterin nimi

Verkkokaupan asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn sekä arkistointiin, tilastollisiin tarkoituksiin ja markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa sekä muu mahdollinen tilauksen hoidon yhteydessä käyty kommunikaatio ja asiakkaan itsensä tilauksen yhteyteen kirjoittamat tiedot.

Verkkokaupan käytöstä kerätään myös teknistä tietoa, kuten IP-osoite, sijaintivaltio ja/tai –kaupunki (kaupassa käytössä maarajaus = Suomi), käytetyn laitteen ja käyttöjärjestelmän tiedot, käytetty selain (esim. tekniikan diagnostiikkaa varten). 

Sivustomme myös käyttää evästeitä käyttömukavuuden parantamiseen ja toiminnallisuuteen. Voit poistaa selaimeltasi evästeiden käytön, mutta saattaa olla, etteivät kaikki toiminnot (kuten ostoskori) toimi tällöin tarkoitetulla tavalla.

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterinkäyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan asiakkaalta itseltään ja asiakkaan käyttämistä laitteista ja palveluista teknisesti (kuten esim. edellä mainittu IP-osoite yms.) 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle sekä rekisterin suojauksen periaatteet

Luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalveluyhteistyökumppaneille verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi (esim. Posti, Matkahuolto tai yksityiset kuljetusyritykset). Muihin kuin suoraan asiakassuhteen ja tilausten hoitamiseen liittymättömille tahoille emme tietoja luovuta, kuin perusteltua käyttötarkoitusta varten (esim. viranomaiset).

Sähköinen aineisto sijaitsee verkkokaupan ja domain-hotellin suojatuilla palvelimilla.

Henkilötietoihin on pääsy vain henkilökunnalla, joka tietoa työtehtäviensä hoitoon tarvitsevat (esim. tilausten käsittely ja postitus) ja verkkokaupan tekniikan tarjoajalla erityisestä syystä rekisterinpitäjän pyynnöstä (esim. vika- tai virhetilanteenhoitaminen).

Ilmoitamme viranomaisille ja asiakkaalle mahdollisista ja havaituista tietoturvaloukkauksista voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on tarkistusoikeus (voit pyytää nähtäville kerätyt tiedot), oikaisuoikeus (pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot), oikeus peruuttaa suostumus (esim. uutiskirjeen lähettämislupa) ja poisto-oikeus (pyytää poistamaan kerätyt tiedot siinä laajuudessa kuin se on mahdollista. Esim. kirjanpitolain mukaisia dokumentteja ei voi poistaa). Huomaathan, että poiston yhteydessä poistuu myös mahdolliset alennukset ja muut edut, jotka edellyttävät voimassaolevaa asiakastiliä! Pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoituksella varustettuna.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Käyttämällä sivustoa hyväksyt tietosuojakäytännön.